Categorieën
Geen categorie

Rabobank Clubsupport

Voorster Vogelvrienden doet mee aan de Rabobank Clubsupport.

Vanaf 4 oktober kunnen alle Rabobank-klanten weer een stem uitbrengen op een vereniging die zij financieel willen steunen. Hiervoor dient men lid te zijn van de Rabobank. Let op: als rekeninghouder ben je niet gelijk lid van de Rabobank, dit dien je eerst nog te doen. Ga naar https://www.rabobank.nl/leden/lid-worden om te zien hoe je lid kan worden.

Meedoen is heel simpel, het kost je slechts een minuut en is geheel gratis.
Klik op onderstaande link om jouw stem uit te brengen:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht

Categorieën
Geen categorie

Nieuwe dierenwet

Jullie hebben ongetwijfeld afgelopen week de commotie over de aanname van een nieuwe Dierenwet meegekregen. Afgelopen week was een gekkenhuis met interviews van TV, radio en kranten. Inmiddels is bij een flink aantal politieke partijen duidelijk dat er niet goed nagedacht is over de gevolgen voor hobbydierhouders en huisdierbezitters.

Dieren worden al jaren op allerlei wijze gehouden niet alleen uit hobby overwegingen of vanwege het in standhouden van een specifiek ras, maar ook als sociaal vangnet, als medische ondersteuning (denk aan blindengeleide of hulphonden) of bij allerlei therapieën zoals bijvoorbeeld PTSS.

De gevolgen van deze wet kunnen enorm zijn als deze niet beter omschreven gaat worden. Denk daarbij aan een hond of kat thuis. De zingende vogel bij oudere mensen in de kamer als gezelschapsdier of het konijn van de kinderen of kleinkinderen. Het is een wet die heel breed het houden van dieren raakt, terwijl deze bedoeld was voor de intensieve veehouderij. Enkele politieke partijen hebben hier liggen te slapen.

De wet is echter aangenomen en kan dus alleen nog aangevuld c.q. gespecificeerd worden. Dit kan met een burgerinitiatief, maar daarvoor hebben wij 40.000 handtekeningen nodig. Samen met vele organisaties, niet alleen hobbydier- , maar ook sociale organisaties zijn wij dus een burgerinitiatief (hiertoe heeft een zusterorganisatie de bijbehorende brief opgesteld) gestart.

Het houden van dieren doet 98 % verantwoord en zonder enige commerciële motivatie, uit pure liefhebberij en vanwege de instandhouding van soorten. Niet ontkent kan worden dat er soms misstanden zijn, echter die misstanden moeten individueel aangepakt te worden (dit doen we al jaren binnen onze eigen organisatie met de maatregelen die ons ter beschikking staan). De NBvV heeft Dierwelzijn, -ethiek en het verantwoord houden van haar vogels hoog in het vaandel staan.

Een wet behoort duidelijk en niet voor verschillende uitleg en interpretatie voor uitvoerende ambtenaren vatbaar te zijn.
Wij moedigen u aan. Nee, ……… wij dringen er zelfs op aan de opgestelde brief lezen en ons (en vele andere huisdierbezitters) te steunen in onze strijd om een aanvulling op de net aangenomen Dierenwet, die op slinkse wijze door de Partij van de Dieren tot stand gekomen is, te krijgen.

Duidelijk moet zijn dat de brief (bladzijde 2) ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden.
Vervolgens kan dit getekende gedeelte per post naar het vermelde adres t.n.v. Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen gezonden worden of (na in kleur gescand te zijn) digitaal verzonden worden naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
Elke hulp tot verspreiding is welkom.
De brief is te downloaden via de link: http://www.ornithophilia.nl/…/K.N.V.%20Ornithophilia…

Categorieën
Geen categorie

Garvo Topprestatie

UPDATE:
Wij hebben als Voorster Vogelvrienden een bedrag van €80,23 gekregen vanuit Garvo.
Daarom willen wij ook iedereen die een stem heeft uitgebracht op onze vereniging het volgende zeggen: Bedankt!
Zonder jullie hadden wij dit niet gered.

Afgelopen jaar (2020) is voor veel verenigingen en clubs erg zwaar geweest. De shows en tentoonstellingen konden (vaak) niet doorgaan en het sociale contact werd erg gemist. En toch, hebben zij in onze beleving allemaal een TOPPRESTATIE geleverd om zowel de dieren als zichzelf waar het kan zo goed mogelijk te verzorgen. Vandaar dat wij 100 verenigingen/clubs de kans geven om kans te maken op een geldbedrag óf een bedrag aan promotiematerialen/voer van Garvo.

Van 15 Maart t/m 28 Maart kan er gestemd worden op de geselecteerde verenigingen.
Wij als Voorster Vogelvrienden zijn hiervoor geselecteerd!
Daarom zouden wij jullie graag willen vragen om op onze vereniging te stemmen.
Ga hiervoor naar onderstaande website en stem op ons:
https://www.garvo.nl/topprestatie/

Alvast bedankt voor jullie support!

Categorieën
Geen categorie

Statiegeld actie

UPDATE:

Inmiddels is de actie bij de Albert Heijn in Twello ten einde.
Voor onze vereniging betekend dit dat we in totaal €169,50 mogen ontvangen.
We willen iedereen op deze manier bedanken voor hun bijdrage en donatie aan onze vereniging.

Statiegeld actie!

De Albert Heijn in Twello heeft de actie dat men lokale verenigingen wil steunen door middel van de statiegeld actie.
Hierbij kun je je ingeleverde fris en bier flesjes/kratten inleveren en de waarde hiervan doneren aan de betreffende vereniging in die maand. De maand Januari is de Voorster Vogelvrienden de gelukkige vereniging.
Aangezien de vereniging stil ligt wat betreft activiteiten, zullen alle beetjes helpen om deze tijd door te komen.
Mochten je de vereniging een warm hart toedragen en je doet nog wel eens je boodschappen bij de Albert Heijn in Twello, zou je dan aan de vereniging willen denken?

Alvast bedankt namens de vereniging.

Categorieën
Geen categorie

Geslachtsbepaling

Bij een groot aantal vogelsoorten zijn er geen duidelijke uiterlijke geslachtsgebonden kenmerken, waardoor het geslacht van een individuele vogel niet meteen duidelijk is. Een DNA-analyse aan de hand van veren is in een dergelijk geval een hele snelle en eenvoudige methode om het geslacht van de vogel te weten te komen. Gendika heeft al bijna 20 jaar ervaring met vogelgeslachtsbepalingen aan de hand van DNA uit veren. Met een uiterst gevoelige en zeer betrouwbare techniek kan het specifieke stukje DNA op de geslachtschromosomen van vogels worden aangetoond waarin mannelijke (ZZ) en vrouwelijke (ZW) vogels van elkaar verschillen. Met deze methode kan bij Gendika het geslacht van ALLE vogelsoorten worden vastgesteld.
VOORDELEN VAN GESLACHTSBEPALING AAN DE HAND VAN DNA UIT VEREN:

• De DNA-analyse kan worden uitgevoerd aan veren, waardoor monstername kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een dierenarts.
• De vogel hoeft (in tegenstelling tot endoscopisch onderzoek) niet vervoerd te worden en niet onder narcose worden gebracht, wat tot aanzienlijk minder stress leidt bij de vogel.
• De analyse is onafhankelijk van de leeftijd van de vogel, zelfs het ei waaruit de vogel gekomen is kan fungeren als monstermateriaal voor de geslachtsbepaling

‘’Voorster Vogelvrienden’’ biedt voor haar leden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd bedrag een DNA test te laten uitvoeren.
Wilt u als lid gebruik maken van deze service dan kunt u contact opnemen met Henk Gerrits, hij als coördinator zorgt ervoor dat u een aanvraag formulier en de benodigde zakjes voor het versturen van veren in bezit krijgt. Hij vertelt u ook hoe de betaling in zijn werk gaat.
Na het versturen van de DNA tets, duurt het meestal een paar dagen voordat u de uitslag krijgt. Het belangrijkste wat u ontvangt is een DNA certificaat van de desbetreffende te testen vogel, hiermee kunt u uw vogel aantoonbaar verkopen als man of pop, of uiteraard aanhouden voor uw eigenbestand.

Dus beste vogelliefhebbers, wanneer u het geslacht van uw vogels goed in beeld wilt hebben maak gebruik van deze service. (alleen voor leden Voorster Vogelvrienden).

Ook bestaat de mogelijkheid om,
DETECTIE VAN ZIEKTEVERWEKKERS
Gendika voert analyses uit waarbij de aanwezigheid van onderstaande ziekteverwekkers in vogels kan worden aangetoond.

Of
VERWANTSCHAPSONDERZOEK
Zie hiervoor de site van Gendika