In het vogelhok bij….

Hier kunt u van onze leden, zijn of haar verslagje lezen over de ervaringen en geschiedenis van hun hobby: